Podpořte nás

Podpořte nás

 

Individuální dárcovství

Individuální dárci tvoří nedílnou součást hospicové komunity od jejího počátku. Vážíme si každého jednotlivého daru. Pojďme společně najít způsob podpory, který vám bude vyhovovat.

Firemní dárcovství

Staňte se naším partnerem na cestě doprovázení pacientů na sklonku života a jejich rodin.

Staňte se dobrovolníkem

V našem týmu má dobrovolnictví nezastupitelné místo a objevuje se napříč celou škálou činností. Zjistěte, jak se můžete zapojit.

Jak se nám vedlo v roce 2020?

Celkové příjmy za rok 2020

Individuální firemní dárci a nadační dary17 % Dotace z veřejnýchrozpočtů60 % Ostatní1 % Úhrady za služby klientům 22 %
Výnosy Hospicové péče sv. Kleofáše v roce 2020 činily 9 171 373 Kč.

Rok 2020 v číslech

76

klientů terénních sociálních služeb

479

zapůjčených kompenzačních pomůcek

66

klientů, které jsme doprovodili v závěru jejich života

946

hodin poradny