Podpořte nás

Podpořte nás

 

Individuální dárcovství

Individuální dárci tvoří nedílnou součást hospicové komunity od jejího počátku. Vážíme si každého jednotlivého daru. Pojďme společně najít způsob podpory, který vám bude vyhovovat.

Firemní dárcovství

Staňte se naším partnerem na cestě doprovázení pacientů na sklonku života a jejich rodin.

Staňte se dobrovolníkem

V našem týmu má dobrovolnictví nezastupitelné místo a objevuje se napříč celou škálou činností. Zjistěte, jak se můžete zapojit.

Jak se nám vedlo v roce 2022?

Celkové příjmy za rok 2022

Výnosy Hospicové péče sv. Kleofáše v roce 2022 činily 13 825 876,15 Kč.

Rok 2023 v číslech

95

klientů terénních sociálních služeb

561

zapůjčených kompenzačních pomůcek

102

klientů, které jsme doprovodili v závěru jejich života

1522

hodin poradny