Podpořte nás

Podpořte nás

 

Individuální dárcovství

Individuální dárci tvoří nedílnou součást hospicové komunity od jejího počátku. Vážíme si každého jednotlivého daru. Pojďme společně najít způsob podpory, který vám bude vyhovovat.

Firemní dárcovství

Staňte se naším partnerem na cestě doprovázení pacientů na sklonku života a jejich rodin.

Staňte se dobrovolníkem

V našem týmu má dobrovolnictví nezastupitelné místo a objevuje se napříč celou škálou činností. Zjistěte, jak se můžete zapojit.

Jak se nám vedlo v roce 2021?

Celkové příjmy za rok 2021

Individuální a nadační dary20 % Dotace z veřejnýchrozpočtů32 % Ostatní1 % Úhrady za služby klientům 20 % EU Operační programzaměstnanost 28 %
Výnosy Hospicové péče sv. Kleofáše v roce 2021 činily 12 718 051 Kč.

Rok 2022 v číslech

65

klientů terénních sociálních služeb

585

zapůjčených kompenzačních pomůcek

108

klientů, které jsme doprovodili v závěru jejich života

1403

hodin poradny