PROJEKTY EU

Aktuální projekty

Hospicová péče sv. Kleofáše, o.p.s. - Pořízení automobilů pro terénní odlehčovací služby

11/2021 – 11/2023 - reg. č. CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0017168

Sociální infrastruktura se zvýšenou energetickou účinností – SC 6.1

Hlavním cílem projektu je vytvořit dostatečné mobilní zázemí pro zefektivnění poskytování kvalitních terénních odlehčovacích služeb převážně na území okresu Jindřichův Hradec.

Z projektu byly zakoupeny 4 automobily, které jsou využívány pracovníky odlehčovacích služeb. Nové vozy nahrad stávající nevyhovující vozový park a vytvoří odpovídající mobilní zázemí sociální služby.

Projekt „Hospicová péče sv. Kleofáše, o.p.s. - Pořízení automobilů pro terénní odlehčovací služby“ je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.