PROJEKTY EU

Aktuální projekty

Hospicová péče sv. Kleofáše, o.p.s. - Pořízení automobilů pro terénní odlehčovací služby

11/2021 – 11/2023 - reg. č. CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0017168

Sociální infrastruktura se zvýšenou energetickou účinností – SC 6.1

Hlavním cílem projektu je vytvořit dostatečné mobilní zázemí pro zefektivnění poskytování kvalitních terénních odlehčovacích služeb převážně na území okresu Jindřichův Hradec.

Z projektu byly zakoupeny 4 automobily, které jsou využívány pracovníky odlehčovacích služeb. Nové vozy nahrad stávající nevyhovující vozový park a vytvoří odpovídající mobilní zázemí sociální služby.

Projekt „Hospicová péče sv. Kleofáše, o.p.s. - Pořízení automobilů pro terénní odlehčovací služby“ je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.


Projekt z ESF OPZ (evropského sociálního fondu - operačního programu zaměstnanosti):

Podpora a pomoc neformálním pečujícím na Jindřichohradecku
1. 1. 2021 - 30. 6. 2023 - reg. č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015669

Hlavní cíl projektu je podpora osob pečujících o osobu blízkou v poslední fázi jejího života. Tato podpora bude psychologického, vzdělávacího a osvětového charakteru. Pečující osoby budou důkladně a individuálně proškoleny před a při začátku péče o umírajícího, V průběhu zapojení do projektu budou mít pečující neustále k dispozici podpůrného pracovníka, psychologa a poradce. Dalším cílem pak je osvěta jak jednotlivých pečujících, tak široké veřejnosti.Výsledkem této naší práce by pak měla být větší sebedůvěra pečujících a zároveň psychická odolnost ustát nejen těžké chvíle umírání, ale i smrt samotnou a období bezprostředně po ní.