Ukončené projekty

Projekty z ESF OPZ (evropského sociálního fondu - operačního programu zaměstnanosti):

Podpora neformálních pečujících při péči o umírající na Třeboňsku
1. 1- 2020 - 31. 12. 2022- reg. č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015557

Hlavním cílem projektu je pomoc osobám, které pečují o své blízké v poslední fázi jejich života. Tato podpora je psychologického, vzdělávacího a osvětového charakteru. Pečující osoby budou důkladně proškoleny od zkušeného personálu tak, jak to pro ně bude nejlepší a nejsrozumitelnější. Naší snahou je také poukazovat na to, že smrt je přirozená a umírání patří do přirozeného prostředí umírajícího.

Výsledkem této naší práce by pak měla být větší sebedůvěra pečujících a zároveň psychická odolnost ustát nejen těžké chvíle umírání, ale i smrt samotnou a období bezprostředně po ní. 

Podpora paliativní péče – zvýšení dostupnosti domácí specializované paliativní péče
 1. 8. 2019 - 31. 7. 2022 - reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/000821. Realizováno Ministerstvem zdravotnictví ČR v rámci Operačního programu Zaměstnanost spolufinancovaného Evropskou unií z Evropského sociálního fondu a s finanční podporou ze státního rozpočtu.

Cílem projektu je zvýšení  kvality a dostupnosti mobilní specializované paliativní péče na území Třeboňska a Jindřichohradecka. Pracovníci hospice prochází v průběhu projektu vzděláváním v oblasti přímé péče a v oblasti managementu. Výsledkem projektu je pak organizace, jejíž poskytovaná kvalitní péče je hrazena ze zdravotního pojištění a jejíž provoz je udržitelný. Projekt je spolufinancován ze státního rozpočtu.

Podpora a pomoc neformálním pečujícím na Jindřichohradecku
1. 1. 2021 - 30. 6. 2023 - reg. č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015669

Hlavní cíl projektu je podpora osob pečujících o osobu blízkou v poslední fázi jejího života. Tato podpora bude psychologického, vzdělávacího a osvětového charakteru. Pečující osoby budou důkladně a individuálně proškoleny před a při začátku péče o umírajícího, V průběhu zapojení do projektu budou mít pečující neustále k dispozici podpůrného pracovníka, psychologa a poradce. Dalším cílem pak je osvěta jak jednotlivých pečujících, tak široké veřejnosti.Výsledkem této naší práce by pak měla být větší sebedůvěra pečujících a zároveň psychická odolnost ustát nejen těžké chvíle umírání, ale i smrt samotnou a období bezprostředně po ní.