O nás

Kdo jsme a jak pracujeme?

V naší organizaci se sešli lidé rozhodnutí naplnit svůj pracovní život tím, že jsou podporou a pomocí druhým. Jmenovitě všem, které potkala nevyléčitelná nemoc a dovedla je až k závěru jejich životní pouti, těm, kterým stáří, onemocnění či zdravotní postižení znesnadňuje žít samostatně a bez pomoci druhých a v neposlední řadě všem jejich blízkým, kteří se o ně starají. Naše služby nabízíme v regionu Třeboňska a Jindřichohradecka. 

Práce nás všech je založena na důležitých hodnotách: 

Lidskost - vycházíme vstříc potřebám člověka, ochotně mu pomáháme a zároveň ctíme přínos každého klienta, rodinného příslušníka, ale i zaměstnance. 

Respekt a porozumění - vnímáme a bereme vážně zvyklosti každé rodiny a v rámci nastavených pravidel pomáháme pečujícím rodinám.

Důstojnost - zachováváme stejný přístup k člověku bez ohledu na jeho tělesný a duševní stav a chráníme intimitu rodiny a klienta. 

Posláním hospice je umožnit pacientům, u kterých již byla ukončena aktivní léčba, důstojně a v kruhu svých blízkých prožít poslední etapu svého života.

Posláním terénních sociálních služeb je podpořit pečující o nemocné a staré osoby, aby péči zvládli a zároveň, aby ti, o které pečují, mohli zůstat co nejdéle ve svém přirozeném domácím prostředí. 

Posláním poradenských služeb je pomoci najít vnitřní sílu a odvahu, nabýt potřebné znalosti a dovednosti, porozumět životní situaci, ve kterém jste se ocitli a především poskytnout prostor naslouchání, porozumění a přijetí. 

Posláním půjčovny kompenzačních pomůcek je poskytnout profesionální radu, jaká pomůcka vám ulehčí péči, pomůcku zapůjčit a také vás zaučit s ní pracovat. 

V našem týmu najdete kromě pečující a poradenské sekce také administrativní zázemí, fundraisingový a PR tým, vedení organizace i správní a dozorčí radu.

Hospicová péče sv. Kleofáše, o.p.s. začala poskytovat domácí hospicovou péči už v září 2013 pro obyvatele Třeboňska, Jindřichohradecka a blízkého okolí.

.

Jak šel čas v Hospicové péči sv. Kleofáše

Hospic získal prostory od Města Třeboně. Díky Aleně Bartuškové vzniklo logo hospice. V květnu se uskutečnil první Týden pro hospic - týden kulturně benefičních akcí s výtěžkem pro hospic. Výroční zpráva 2013 2012 Iniciátorem založení mobilní hospicové péče na Třeboňsku je MUDr. Libor Válek. 2014 Hospic začal pečovat o první pacienty a jejich rodiny. 2016 O hospicové pacienty se sta - rají už tři zdravotní sestry a tři lékaři. Hospic také zaměstná - vá pečovatelku, sociální pra - covnici a psycholožku. Péče o pacienty je tak už po všech stránkách komplexní. 2018 Hospicový tým se rozrostl. V Kleofáši pracuje už sedm zdravotních sester a sedm pečovatelek. Celý tým čítá třicet lidí zaměstnaných na různé druhy úvazku. 2013 2015 Domácí hospicovou péči jsme poskytli 35 rodinám. Celkem 287 dní byli pacienti v péči našeho hospice. Průměrná doba péče byla 26 dní. 2017 Pracovnice Hospicové péče sv. Kleofáše pomohly ke vzniku jihočeské pobočky perinatálního hospice Dítě v srdci. 2019 Ředitelkou hospice se po odchodu Petry Brychtové stala Irena Kalná. Otevřeli jsme pobočku v Jindřichově Hradci. Tým se dále rozrůstá. Výroční zpráva 2015 Výroční zpráva 2017 Výroční zpráva 2019 Výroční zpráva 2014 Výroční zpráva 2016 Výroční zpráva 2018 Výroční zpráva 2021 2020 2022 Zahájili jsme spolupráci Rok 2022 byl ve znamení stability týmu a sklízení plodů náročné práce předešlých let. Tým zdravotníků byl rozšířen o novou paní doktorku a sestřičku. Obě do týmu skvěle zapadly. V roce 2022 jsme doprovázeli 108 rodin, které se loučili se svým blízkým. Výroční zpráva 2022 se zdravotními pojišťovnami. Současně se učíme žít a pracovat s epidemií Covid-19. Přesouváme se do on-line prostředí a více konzultujeme po telefonu. Výroční zpráva 2020 2021 Věnovali jsme se osvětovým programům ve školách a uspo- řádali jsme řadu benefičních koncertů. V hospicové péči jsme doprovodili celkem 82 pacientů a jejich rodin.

Jak se nám vedlo v roce 2022?

Celkové příjmy za rok 2022

Výnosy Hospicové péče sv. Kleofáše v roce 2022 činily 13 825 876,15 Kč.

Rok 2022 v číslech

65

klientů terénních sociálních služeb

585

zapůjčených kompenzačních pomůcek

108

klientů, které jsme doprovodili v závěru jejich života

1403

hodin poradny

Ceník

Média

Jsme tu pro nevyléčitelně nemocné dospělé i děti. Pomáháme jim strávit poslední dny v domácím prostředí. Staráme se o to, aby měli dostupnou zdravotní péči i ostatní služby. Spolupráce s novináři si velmi ceníme. Pomáhají nám šířit myšlenku domácí hospicové péče mezi širokou veřejnost.

Zajímá vás téma umírání v domácím prostředí v jihočeském regionu? 

Vážíme si všech, kteří se rozhodli pečovat o své blízké nemocné, zdravotně postižené či staré.  Chceme je podporovat a pomáhat jim v jejich úkolu.  Chceme poukazovat na jejich práci a zvýšit prestiž neformálního pečování v naší společnosti. 

Zajímá vás téma neformálního pečování?

Kontaktujte nás:

Mgr. Irena Kalná

ředitelka
Hospicové péče sv. Kleofáše

e-mail: irena.kalna@kleofas.cz

Mgr. Petra Pfeiferová

PR

petra.pfeiferova@kleofas.cz
tel.: 776 082 460

Volná pracovní místa

Reference

Poděkování

Děkuji jménem klientů a jejich rodin za skvěle odváděnou práci s citlivým lidským a srdečným přístupem...

Poděkování za pomoc ve chvílích nejtěžších..

Tímto dopisem bychom Vám chtěli všichni upřímně poděkovat za pomoc a...

V tomhle případě není druhá šance.

Nadchla mě "skladnost" hospicových sestřiček...

Naše milé Kleofášky (tak jsme Vás v dobrém a přátelsky nazývali), milá paní ředitelko Petro, Omlouvám se, že reaguji na... 

Chtěla bych vyjádřit velký dík Hospicu sv. Kleofáše za pomoc naší rodině v posledních čtyřech dnech života s tatínkem...

Zhostit se všeho, co přijde, doma...

Vážené a milé dámy od Svatého Kleofáše. Už je to téměř dva měsíce, kdy jsme s Vaší pomocí umožnili naší mamce, aby ...

Etický kodex

Etický kodex shrnuje nejdůležitější zásady chování a jednání zaměstnanců a dobrovolníků Hospicové péče sv. Kleofáše, o.p.s. (dále jen pracovníků) ve smyslu vystupování vůči klientům a veřejnosti, ve vztazích v pracovním týmu, k zaměstnavateli, k vlastní osobě a v některých specifických situacích.

Ochrana osobních údajů