O nás

Kdo jsme a jak pracujeme?

V naší organizaci se sešli lidé rozhodnutí naplnit svůj pracovní život tím, že jsou podporou a pomocí druhým. Jmenovitě všem, které potkala nevyléčitelná nemoc a dovedla je až k závěru jejich životní pouti, těm, kterým stáří, onemocnění či zdravotní postižení znesnadňuje žít samostatně a bez pomoci druhých a v neposlední řadě všem jejich blízkým, kteří se o ně starají. Naše služby nabízíme v regionu Třeboňska a Jindřichohradecka. 

Práce nás všech je založena na důležitých hodnotách: 

Lidskost - vycházíme vstříc potřebám člověka, ochotně mu pomáháme a zároveň ctíme přínos každého klienta, rodinného příslušníka, ale i zaměstnance. 

Respekt a porozumění - vnímáme a bereme vážně zvyklosti každé rodiny a v rámci nastavených pravidel pomáháme pečujícím rodinám.

Důstojnost - zachováváme stejný přístup k člověku bez ohledu na jeho tělesný a duševní stav a chráníme intimitu rodiny a klienta. 

Posláním hospice je umožnit pacientům, u kterých již byla ukončena aktivní léčba, důstojně a v kruhu svých blízkých prožít poslední etapu svého života.

Posláním terénních sociálních služeb je podpořit pečující o nemocné a staré osoby, aby péči zvládli a zároveň, aby ti, o které pečují, mohli zůstat co nejdéle ve svém přirozeném domácím prostředí. 

Posláním poradenských služeb je pomoci najít vnitřní sílu a odvahu, nabýt potřebné znalosti a dovednosti, porozumět životní situaci, ve kterém jste se ocitli a především poskytnout prostor naslouchání, porozumění a přijetí. 

Posláním půjčovny kompenzačních pomůcek je poskytnout profesionální radu, jaká pomůcka vám ulehčí péči, pomůcku zapůjčit a také vás zaučit s ní pracovat. 

V našem týmu najdete kromě pečující a poradenské sekce také administrativní zázemí, fundraisingový a PR tým, vedení organizace i správní a dozorčí radu.

Hospicová péče sv. Kleofáše, o.p.s. začala poskytovat domácí hospicovou péči už v září 2013 pro obyvatele Třeboňska, Jindřichohradecka a blízkého okolí.

.

Jak šel čas v Hospicové péči sv. Kleofáše

Hospic získal prostory od Města Třeboně. Díky Aleně Bartuškové vzniklo logo hospice. V květnu se uskutečnil první Týden pro hospic - týden kulturně benefičních akcí s výtěžkem pro hospic. Výroční zpráva 2013 2012 Iniciátorem založení mobilní hospicové péče na Třeboňsku je MUDr. Libor Válek. 2014 Hospic začal pečovat o první pacienty a jejich rodiny. 2016 O hospicové pacienty se sta - rají už tři zdravotní sestry a tři lékaři. Hospic také zaměstná - vá pečovatelku, sociální pra - covnici a psycholožku. Péče o pacienty je tak už po všech stránkách komplexní. 2018 Hospicový tým se rozrostl. V Kleofáši pracuje už sedm zdravotních sester a sedm pečovatelek. Celý tým čítá třicet lidí zaměstnaných na různé druhy úvazku. 2013 2015 Domácí hospicovou péči jsme poskytli 35 rodinám. Celkem 287 dní byli pacienti v péči našeho hospice. Průměrná doba péče byla 26 dní. 2017 Pracovnice Hospicové péče sv. Kleofáše pomohly ke vzniku jihočeské pobočky perinatálního hospice Dítě v srdci. 2019 Ředitelkou hospice se po odchodu Petry Brychtové stala Irena Kalná. Otevřeli jsme pobočku v Jindřichově Hradci. Tým se dále rozrůstá. Výroční zpráva 2015 Výroční zpráva 2017 Výroční zpráva 2019 Výroční zpráva 2014 Výroční zpráva 2016 Výroční zpráva 2018

Jak se nám vedlo v roce 2020?

Celkové příjmy za rok 2020

Individuální firemní dárci a nadační dary17 % Dotace z veřejnýchrozpočtů60 % Ostatní1 % Úhrady za služby klientům 22 %
Výnosy Hospicové péče sv. Kleofáše v roce 2020 činily 9 171 373 Kč.

Rok 2020 v číslech

76

klientů terénních sociálních služeb

479

zapůjčených kompenzačních pomůcek

66

klientů, které jsme doprovodili v závěru jejich života

946

hodin poradny

Ceník

Média

Jsme tu pro nevyléčitelně nemocné dospělé i děti. Pomáháme jim strávit poslední dny v domácím prostředí. Staráme se o to, aby měli dostupnou zdravotní péči i ostatní služby. Spolupráce s novináři si velmi ceníme. Pomáhají nám šířit myšlenku domácí hospicové péče mezi širokou veřejnost.

Zajímá vás téma umírání v domácím prostředí v jihočeském regionu? 

Vážíme si všech, kteří se rozhodli pečovat o své blízké nemocné, zdravotně postižené či staré.  Chceme je podporovat a pomáhat jim v jejich úkolu.  Chceme poukazovat na jejich práci a zvýšit prestiž neformálního pečování v naší společnosti. 

Zajímá vás téma neformálního pečování?

Kontaktujte nás:

Mgr. Irena Kalná

ředitelka
Hospicové péče sv. Kleofáše

e-mail: irena.kalna@kleofas.cz

Mgr. Petra Pfeiferová

PR

petra.pfeiferova@kleofas.cz
tel.: 776 082 460

Volná pracovní místa

Rozšiřujeme tým a hledáme zdravotní sestru

Rozšiřujeme tým a hledáme zdravotní sestru

Máte potřebné vzdělání a máte chuť zkusit něco nového? Do našeho týmu hledáme zdravotní sestru. Ozvěte se nám na tel: 731 435 187.

Reference

Zhostit se všeho, co přijde, doma...

Vážené a milé dámy od Svatého Kleofáše. Už je to téměř dva měsíce, kdy jsme s Vaší pomocí umožnili naší mamce, aby ...

V tomhle případě není druhá šance.

Naše milé Kleofášky (tak jsme Vás v dobrém a přátelsky nazývali), milá paní ředitelko Petro, Omlouvám se, že reaguji na... 

Nadchla mě "skladnost" hospicových sestřiček...

Chtěla bych vyjádřit velký dík Hospicu sv. Kleofáše za pomoc naší rodině v posledních čtyřech dnech života s tatínkem...

Aktuálně běžící projekty

Projekty z ESF OPZ (evropského sociálního fondu - operačního programu zaměstnanosti):

Podpora neformálních pečujících při péči o umírající na Třeboňsku
1. 1- 2020 - 31. 12. 2022- reg. č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015557

Podpora a pomoc neformálním pečujícím na Jindřichohradecku
1. 1. 2021 - 30. 6. 2022 - reg. č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015669

Podpora paliativní péče – zvýšení dostupnosti domácí specializované paliativní péče
 1. 8. 2019 - 31. 7. 2022 - reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/000821. Realizováno Ministerstvem zdravotnictví ČR v rámci Operačního programu Zaměstnanost spolufinancovaného Evropskou unií z Evropského sociálního fondu.  

Etický kodex

Etický kodex shrnuje nejdůležitější zásady chování a jednání zaměstnanců a dobrovolníků Hospicové péče sv. Kleofáše, o.p.s. (dále jen pracovníků) ve smyslu vystupování vůči klientům a veřejnosti, ve vztazích v pracovním týmu, k zaměstnavateli, k vlastní osobě a v některých specifických situacích.

Ochrana osobních údajů