Poděkování

Děkuji jménem klientů a jejich rodin za skvěle odváděnou práci s citlivým lidským a srdečným přístupem. Vašich služeb využívá i má rodina. Moc dobře tedy vím, jak prospěšná Vaše práce je. Ostatně osobní zkušenost byla  důvodem pro mé rozhodnutí podpořit Vaši činnost v rámci mých možností.

Lenka Landová