Domácí hospicová péče

Jak domácí hospic funguje?

Naše péče je určena nemocnému, kterému byla ukončena aktivní léčba a předpokládá se, že k úmrtí může dojít v horizontu půl roku. Jeho rodinu podporujeme v péči a poskytujeme zdravotní zázemí a psychologickou a duchovní podporu. O nemocného se stará profesionální tým, který tvoří lékaři, zdravotní sestry, psychologové, sociální pracovnice i duchovní. Naším cílem je, že nemocný nebude trpět nesnesitelnou bolestí, zůstane zachována jeho lidská důstojnost a v posledních chvílích života nezůstane osamocen.

Podle dostupných statistik víme, že si 80 % lidí přeje zemřít doma, podaří se to pouze 20 % z nich. Díky našim službám může Váš blízký strávit závěrečnou část svého života doma, ve svém přirozeném prostředí a obklopen láskou rodiny. 

Průběh péče

Když zazvoní telefon s dotazem na naši službu, sjednáme si obvykle schůzku. Společně s rodinou hledáme nejlepší způsob péče o nemocného. Vysvětlíme, v čem naše služba spočívá a jaké jsou podmínky pro přijetí. Snažíme se zodpovědět každou otázku.

Rozhodne-li se rodina využít službu domácího hospice, vyplní žádost. Poté rodina našemu lékaři poskytne poslední lékařskou zprávu. O přijetí pacienta do péče rozhoduje vedoucí lékař hospice. Pokud je rozhodnuto o příjmu pacienta do péče, sepíše se smlouva a zdravotní sestra s lékařem přijedou na první schůzku do domácnosti. Další postup péče se již odvíjí od potřeb pacienta a úzké spolupráce s jeho rodinou

Ke každé rodině přistupujeme s respektem k jejich přání a k rozmanitosti jejich životních příběhů. Naše komunikace je otevřená, pravdivá a empatická.

Příbuzní mají často velké obavy, že jejich blízký bude trpět bolestí nebo že se o něj nebudou umět postarat. S podporou založenou na dlouholeté zkušenosti našich lékařů, sester a dalších členů týmu, s potřebnými zdravotnickými přístroji a kompenzačními pomůckami lze péči o člověka v závěru života bezpečně zvládnout i v domácím prostředí. Služba hospicového týmu je rodině k dispozici i v době okolo úmrtí, v období přípravy pohřbu či rozloučení i v době zármutku. 

Největší část komplexní hospicové péče probíhá denně při plánovaných návštěvách. V případě nutnosti je k dispozici pohotovostní služba lékaře a sester, která vyřeší daný problém buď po telefonu, nebo vyjíždí za pacientem i mimo plánované návštěvy.

Kdo může požádat o přijetí?

 • pacient
 • rodina
 • praktický lékař
 • ošetřující lékař při hospitalizaci
 • jiný odborný lékař

Podmínky přijetí do péče

 • Pokročilé nebo terminální stádium nevyléčitelného onemocnění.

 • Poskytnutí aktuální lékařské zprávy.

 • Je ukončena aktivní léčba při přijetí do MSPP 24/7 na úhradu zdravotní pojišťovny.

 • Informovaný souhlas pacienta a pečujících.

 • Zajištění celodenní péče v domácím prostředí jinou osobou nebo rodinou pacienta.

 • Bydliště do 30 km od Třeboně či Jindřichova Hradce.

Žádost o přijetí do péče

Pokud máte zájem o poskytnutí služeb hospicové péče, kontaktujte nás telefonicky či osobně. 
Zároveň Vás prosíme o vyplnění níže přiložené žádosti o přijetí. Lze ji donést osobně či zaslat naskenovanou s Vaším podpisem na email.

Mgr. Blanka Ližanová
tel.: 739 341 087
blanka.lizanova@kleofas.cz