Individuální dárcovství

Individuální dárci tvoří nedílnou součást hospicové komunity od jejího počátku. Vážíme si každého jednotlivého daru a o naše dárce pravidelně pečujeme. Jednorázová podpora pro nás hodně znamená, nejvíce si ceníme podpory pravidelné. 

Umíme doprovázet umírající a jejich rodiny v posledních dnech života, plníme přání zůstat spolu doma až do konce. Bez Vaší podpory bychom to ale nikdy nedokázali. Každou darovanou korunu proměníme v kvalitní péči konkrétním lidem.

Věděli jste, že vstoupila v platnost dárcovská novela a Vy si můžete odečíst až 30% z daňového základu? Snížení daňového základu si tak mohou uplatnit i běžní zaměstnanci ve firmách a dalších institucích. Stačí do účtárny doručit potvrzení o daru a účetní jej zohlední v daňovém přiznání za zaměstnance.

Dále nás můžete podpořit

Přes portál Darujme.cz
 

Nákupem přes GIVT 

Nakupujete přes internet? Nově můžete nakoupit běžné zboží na givt.cz a prodejci část peněz věnují naší organizaci. Děkujeme Vám, že nakupujete srdcem!

Příspěvkem do veřejné sbírky

Účelem sbírky je získání finančních prostředků pro podporu služeb Hospicové péče sv. Kleofáše, o.p.s. Výtěžek sbírky bude použit k úhradě nákladů spojených s provozem služebních vozidel (jedná se o mobilní hospicovou službu poskytovanou v terénu), v rámci půjčovny kompenzačních pomůcek (nákup, revize, oprava zdravotních pomůcek), dále na nákup nezbytného spotřebního zdravotnického materiálu a zdravotních prostředků, pořízení kancelářských potřeb a úhradu mzdových nákladů (zdravotních sester a lékařů).
č.ú.: 4640464389/0800


Hledáte způsob podpory, který Vám bude vyhovovat?

Obraťte se na nás, společně najdeme ten nejlepší způsob pro obě strany!

Mgr. Petra Pfeiferová
Tel: 776 082 460
e-mail: petra.pfeiferova@kleofas.cz

Dokumenty ke stažení