Individuální dárcovství

Individuální dárci tvoří nedílnou součást hospicové komunity od jejího počátku. Vážíme si každého jednotlivého daru a o naše dárce pravidelně pečujeme. Jednorázová podpora pro nás hodně znamená, nejvíce si ceníme podpory pravidelné. 

Umíme doprovázet umírající a jejich rodiny v posledních dnech života, plníme přání zůstat spolu doma až do konce. Bez Vaší podpory bychom to ale nikdy nedokázali. Každou darovanou korunu proměníme v kvalitní péči konkrétním lidem.

Věděli jste, že vstoupila v platnost dárcovská novela a Vy si můžete odečíst až 30% z daňového základu? Snížení daňového základu si tak mohou uplatnit i běžní zaměstnanci ve firmách a dalších institucích. Stačí do účtárny doručit potvrzení o daru a účetní jej zohlední v daňovém přiznání za zaměstnance.

Dále nás můžete podpořit

Přes portál Darujme.cz
 

Nákupem přes GIVT 

Nakupujete přes internet? Nově můžete nakoupit běžné zboží na givt.cz a prodejci část peněz věnují naší organizaci. Děkujeme Vám, že nakupujete srdcem!

Příspěvkem do veřejná sbírky

Účelem veřejné sbírky je shromáždění finančních prostředků určených pro podporu našich služeb. Výtěžek sbírky používáme k úhradě nákladů spojených s provozem služebních vozidel, v rámci půjčovny kompenzačních pomůcek (nákup, revize, oprava zdravotnických pomůcek), dále na nákup nezbytného spotřebního zdravotnického materiálu a zdravotních prostředků, pořízení kancelářských  potřeb.
č.ú.: 4640464389/0800


Hledáte způsob podpory, který Vám bude vyhovovat?

Obraťte se na nás, společně najdeme ten nejlepší způsob pro obě strany!

Mgr. Petra Pfeiferová
Tel: 776 082 460
e-mail: petra.pfeiferova@kleofas.cz

Dokumenty ke stažení