Ztráty a objevy

Opět jsme spolupořadatelé akce pro děti, kterým někdo blízký zemřel a také pro ty, které jsou odloučeni od svých blízkých. V souvislosti s aktuální situaci jsme připraveni pracovat s ukrajinskými dětmi.

Setkání se uskuteční 23. dubna odpoledne na Borku u Českých Budějovic.

Jste srdečně zváni!