Získali jsme ocenění značka spolehlivosti

Získali jsme prestižní značku spolehlivosti

Ocenění uděluje Rada pro hodnocení spolehlivosti na základě výsledků důkladného hodnocení nezávislými experty pro oblast řízení a financování neziskových organizací. V současné době se může v České republice touto značkou prokázat celkem 27 organizací.

Značku spolehlivosti spravuje Asociace veřejně prospěšných organizací ČR. Značka je zárukou pro dárce, že její držitelé pracují jako důvěryhodné a stabilní organizace. Finanční prostředky jsou využívány hospodárně a efektivně v souladu s posláním organizace.

Značka potvrzuje dárcům i veřejnosti spolehlivost organizace i v oblasti hospodaření s financemi. Věříme, že nám udělené ocenění pomůže v komunikaci s firmami,“ uvedla ředitelka organizace Irena Kalná. V dárcovství zatím hospic ani přes obrovskou vlnu solidarity v souvislosti s válkou na Ukrajině odliv příznivců nezaznamenal. Je však otázkou, jak vše bude do budoucna také s ohledem na dopad covidových omezení ve firmách. Hospic se bez dárců a podporovatelů neobejde, tvoří až 24,5% z rozpočtu organizace. Nyní se hospic snaží získat finanční prostředky jednoduchou kampaní s názvem Pozvěte sv. Kleofáše na kafe a cílí na pravidelné dárce. Potřebuje získat alespoň 200 dárců, kteří hospic podpoří částkou 125 Kč měsíčně.