Zajiskřili jste pro hospic

Všichni naši štědří dárci jsou důležitou součástí hospicové rodiny. Děkujeme z celého srdce, že jsme ji mohli naší vánoční kampaní Zajiskřete pro hospic opět rozšířit.

V kampani se nám podařilo vybrat celkem 108 455 Kč! A zajiskřilo celkem 69 dárců.

Věděli jste, že si od základu daně mohou fyzické osoby (včetně zaměstnanců) odečíst hodnotu poskytnutých bezúplatných plnění, pokud jejich úhrnná hodnota ve zdaňovacím období (kalendářní rok) přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč? Pro rok 2022 byl zvýšen limit pro odpočet darů a to až do výše 30 % základu daně.