Vzpomínkové setkání

Nedělní odpoledne 17. října patřilo našim pozůstalým rodinám. Bylo příležitostí opět se potkat a poděkovat za péči o jejich blízké, odvahu a lásku. Dvouhodinové setkání se neslo v duchu hudby a radostného vzpomínání. Zahájilo jej vystoupení žáků ZUŠ V. Nováka v Jindřichově Hradci. Poté jsme si v prostorách kavárny, společně s naším hospicovým kaplanem a skvělým hudebníkem, Honzou Blažkem, zazpívali písně na přání. Společný čas byl obohacením pro nás i pozůstalé, velmi rádi jej ve stejném formátu opět zopakujeme.

Veliké poděkování patří nejenom žákům ZUŠ a jejich šikovným učitelům, ale i vedení Muzea fotografie, které poskytlo krásné prostory kavárny s příjemnou akustikou.