Výbor dobré vůle

Nadace Výbor dobré vůle Olgy Havlové je naším dlouholetým podporovatelem. Od roku 2016 nás obdarovala částkou téměř 450 000 Kč, kterou jsme využili na nákup kompenzačních pomůcek do naší půjčovny a na vzdělávání našich pracovníků. Tento rok jsme obdrželi podporu z nadace VDV ve výši 70 000 Kč. Největší radost jsme měli z pořízení transportního invalidního vozíku, který velmi usnadní pečujícím přepravu nemocného člověka. Část této částky jsme také využili na úhradu osmitýdenního kurzu Mindfulness s lektorkou Gabielou Urbáškovou. Chceme touto cestou nadaci VDV velmi poděkovat, popřát jí vše dobré do nového roku 2023 a pevně věříme, že se naše spolupráce bude i nadále rozvíjet.