Úspěšné ukončení projektu

V rámci projektu Ministerstva zdravotnictví ČR „Podpora paliativní péče - zvýšení dostupnosti domácí specializované paliativní péče" nám byla v létě 2019 poskytnuta dotace ve výši 4 799 854 Kč. Tento projekt je financován  EU a ze státního rozpočtu (potažmo MZ ČR). Tříletý projekt jsme úspěšně ukončili na konci července 2022. Primárním cílem dotace bylo pomoci hospici vybudovat multidisciplinární tým odborníků, uzavřít smlouvy se zdravotními pojišťovnami a nastavit dobré profesionální vedení organizace. Za dobu projektu jsme pomohli ve 207 rodinách, absolvovali mnoho vzdělávacích akcí, přijali nové členy týmu i využívali supervizí a koučinku. Chtěli bychom na tomto místě poděkovat Ministerstvu zdravotnictví a celému týmu, který projekt vedl, jmenovitě pak Ing. Martině Hájkové za podporu, které se nám po celou dobu realizace projektu dostávalo.