Spoj dva světy

PROJEKT NÁHRADNÍ PRARODIČE - NÁHRADNÍ VNOUČATA

Krásnou příležitost k propojení dětského a seniorského světa přináší projekt spolku Spoj dva světy. Spolek se zabývá mezigeneračním setkáváním, budováním dlouhodobých vztahů mezi seniory, dětmi a jejich rodinami. V současné době spolek realizuje projekt Náhradní prarodiče - náhradní vnoučata. Cílem projektu je sociální začleňování samostatně žijících seniorů do života. Projekt umožňuje setkávání dvou generací a propojení samostatně žijících seniorů a dětí, které nemají poblíž vlastní prarodiče nebo je postrádají úplně.

Pokud byste se chtěli do projektu zapojit, buď jako prarodič nebo jako vnouče, kontaktujte Ing. Lucii Peštovou (manažerku a koordinátorku setkávání), tel.: 607 745 752, email: spoj@dva-svety.cz.

https://www.facebook.com/spojdvasvety

www.dva-svety.cz