Setkání pro pozůstalé

Hospicová péče sv. Kleofáše zve všechny, kterým zemřel blízký člověk, na setkání do příjemných prostor Poradny pro rodiny po ztrátě, která se nachází v budově bývalého komunálu v Třeboni (Táboritská 1288, 1. patro) a to v úterý 1. listopadu od 10 do 12 hodin. Zváni jsou všichni, kteří se vyrovnávají se ztrátou blízkého člověka a doléhá na ně samota a prázdnota, se kterou nechtějí být sami. Setkání je příležitostí pro sdílení svých pocitů i zkušeností, vzájemné obohacení a společné hledání síly a odvahy k novému vykročení. Součástí setkání může být i společná rukodělná činnost.

Další termín pro setkání v Jindřichově Hradci bude 6. prosince 2022.