Setkání pro pozůstalé

Hospicová péče sv. Kleofáše vás srdečně zve na Setkání pro pozůstalé v úterý 17. května od 17 hodin  v kontaktním místě hospice Svatopluka Čecha 20, Třeboň (vedle KKC Roháč).

Přijďte sdílet své zkušenosti a příběhy v bezpečném a důverném prostředí. Ruce zaměstnáme výrobou drobných předmětů.