Rozhovor s Vladimírem Noskem

Byl to právě pan Vladimír Nosek, který nám v hospici vnuknul nápad uspořádat dobročinnou aukci uměleckých děl. Od prvních chvil našich domluv se vrhnul směle do práce, organizoval, sháněl umělce i prostory.

Vladimír Nosek je v Jindřichově Hradci známou osobou, provozuje květinářství a letos uskutečnil již po dvacáté benefiční akci Květinové odpoledne. Sám je také umělecky aktivní a tvoří inspirující koláže.

Proč jste se rozhodl spolupracovat právě s Hospicovou péčí sv. Kleofáše?

Dlouhodobě se snažím pomáhat v sociální sféře. Myslím, že stát stále ještě v dostatečné míře nevytváří podmínky pro tuto velmi důležitou oblast naší společnosti a mělo by být běžné se v nějaké míře na této pomoci podílet. Proto se již dvacet let angažuji v organizaci Otevřená Okna, která podporuje osoby se zdravotním postižením, rodiny a seniory ve smysluplném a důstojném způsobu života, účastním se dobročinných akcí a tak celkem logicky přišel nápad spolupracovat s Hospicovou péčí sv. Kleofáše. O hospicové péči obecně jsem získal hodně informací z dobročinných aukcí pro Hospic Jordán, který sídlí v Táboře, kterých se pravidelně účastním a tam také vznikla myšlenka uspořádat dobročinnou aukci uměleckých děl i v Jindřichově Hradci pro Hospicovou péči sv. Kleofáše. Navíc jedna z kamarádek pro hospicovou péči pracuje a tak původní myšlenka rychle nabyla konkrétních obrysů. S vedením hospice jsme si, myslím, i rychle porozuměli a začaly přípravy. Osobně považuji hospicovou péči za velmi důležitou a naléhavou v dnešní době. Velmi si vážím všech hospicových pracovníků a spolupráce s nimi je mi velkou ctí.

Dvakrát Vám připravovanou aukci překazila vládní nařízení v souvislosti s onemocněním Covid-19. Věříte, že do třetice všeho dobrého se aukce uskuteční?

Pěvně věřím, že ano. Máme mnoho připraveno, dolaďujeme detaily, díla čekají na vystavení na předaukční výstavě. Určitě nás asi znervozňují nepříliš optimistická čísla v souvislosti s nákazou, ale snad to nijak výrazně nezasáhne do uskutečnění aukce, byť určitě počítáme s nějakým omezením, například povinností roušek, případně i vstupu s certifikátem či dokladem o prodělání nemoci či testem. Na aukci vystoupí i skvělá vokální skupina Antikvartet Dušana Vančury, což je pro nás velkou ctí a jistě vhodný doplněk programu.

Kolik jste na benefiční aukci shromáždili děl?

Celkem 48. Chtěli jsme zvolit počet, který bychom byli schopni zvládnout a časově aukci příliš neprotahovali. Trochu jsme se i inspirovali zkušenostmi z aukcí pro Hospic Jordán. Na počátku se plánovaný počet zdál téměř nedosažitelný, nakonec jsme museli i odmítat další díla.

Bylo to složité?

Je třeba říci, že jsme si rozdělili práci. Hospic měl za úkol shromáždit asi dvě třetiny a já zbývající třetinu. Trochu jsem měl obavy, zda budu schopen díla vytipovaných autorů skutečně získat, ale musím řící, že nikdo z oslovených mě neodmítl. Myslím, že se nám podařilo pro aukci pořídit velmi kvalitní díla, která pevně věřím zaujmou potencionální nové majitele.

Kde se aukce uskuteční?

Aukce se uskuteční v suterénu Muzea fotografie a moderních obrazových médií v koncertním a konferenčním sále. Musím poděkovat paní ředitelce VKC, kam prostory muzea patří, PhDr. Jitce Čechové, kurátorovi panu MgA. Martinu Vaňkovi a všem zaměstnancům za vstřícnost a pomoc při přípravě aukce a předaukční výstavy, která bude aukci předcházet a která bude probíhat od 4. 11. do 12. 11. v přízemí. Tato výstava bude zahájena ve čtvrtek 4. 11. v 17 hodin s hudebním doprovodem Julie Noskové, posluchačky hudebního oboru ZUŠ J. Hradec. Vlastní aukce se pak uskuteční v sobotu 13. 11. od 16 hodin a moderovat ji bude pan Karel Sláma.

Na jaká díla byste čtenáře nejvíc nalákal?

Výtvarné umění je velmi subjektivní, každému se líbí něco jiného. Věřím, že v našem případě půjde především o pocitovou záležitost a snahu pomoci dobré věci. I když se v aukci objeví i velmi známí a uznávaní autoři, za všechny snad mohu zmínit např. ak. malíře Teodora Buzu, Ivu Hüttnerovou či Miroslava Konráda. Za zmínku rovněž stojí, že jsou zastoupeni i jindřichohradečtí umělci a to poměrně významně, např. paní Zdena Skořepová.

Kam poputuje výtěžek z aukce?

Celý výtěžek aukce poputuje do rozpočtu Hospicové péče sv. Kleofáše.