Přijďte na setkání pozůstalých

Zveme všechny, kteří prožili ztrátu blízkého člověka, na pravidelná setkání pozůstalých v našem hospici. Tentokrát se setkáme v úterý 19. října od 17 hodin.

Přijďte sdílet Vaše zkušenosti a příběhy v bezpečném a důvěrném prostředí. Ruce zaměstnáme výrobou drobných předmětů.

Těšíme se na vás v úterý 19. října v 17 hodin v kontaktním místě hospice na adrese Svatopluka Čecha 20, Třeboň (vchod vedle KKC Roháč).