Podpora paliativní péče v Jihočeském kraji

Děkujeme Jihočeskému kraji, že jsme součástí 1. výzvy pro rok 2021 v rámci dotačního programu Podpora paliativní péče v Jihočeském kraji.

Opatření č. 1: Podpora mobilní specializované paliativní péče v Jihočeském kraji

Opatření č. 2: Podpora vzdělávání pracovníků v oblasti paliativní péče

Realizaci projektu ve výši 438 tisíc Kč zajišťuje Krajský úřad Jihočeského kraje - Odbor evropských záležitostí, oddělení administrace dotačních programů JčK ve spolupráci s Odborem zdravotnictví.