Podpora Nadace EP Corporate Group

Nedílnou součástí práce domácího hospice je péče o pozůstalé. Poradna pro pozůstalé pod vedením Lenky Řeřichové se stará o pečující z rodin, kterým hospic pomáhal doprovodit jejich blízkého na konci života. Služby poradny využívají také lidé z řad široké veřejnosti, kteří dříve žádné služby domácího hospice nevyužili. Velmi těžkou situaci prožívají rodiny s dětmi, v kterých zemřel někdo dětem velmi blízký - maminka, tatínek, sourozenec či blízká babička nebo děda. Práci s těmito rodinami zajišťuje naše poradna pro rodiny po ztrátě VLNA, kde pracují psycholožky Tereza Maříková a Vendula Jirsová. Obě poradny poskytují své služby bezplatně a to díky podpoře, které se nám již druhým rokem dostalo od Nadace EPCG částkou 1 716 028 Kč. Z nadačního příspěvku hradíme nejen mzdy kolegyň v poradnách, ale také vybavení, pomůcky či knížky, které při práci s pozůstalými používají. Část nadačního příspěvku jde na zaplacení jejich dalšího vzdělávání. Děkujeme na tomto místě Nadaci EPCG za podporu poraden pro pozůstalé, jejichž práce je potřebná a užitečná.   

Psycholožky Tereza Maříková a Vendula Jirsová (zleva)