Podpora měst a obcí 2023

Děkujeme městům a obcím, které nás v končícím roce 2023 podpořily částkou 1 209 000 Kč.  Region, ve kterém náš domácí hospic slouží, je opravdu velký. Od Neplachova a Bzí po Studnou, od Nových Hradů až do Deštné. Podpora měst a obcí tvoří jeden z pilířů financování naší služby, proto jsme rádi za mnohaletou podporu některých měst a obcí i za nové obce, které se přidávají. Je jich již téměř 50 a věříme, že ty, které ještě váhají,  se v příštím roce přidají a stanou se tak součástí naší velké hospicové rodiny. Děkujeme!