Lidé z Kleofáše

Na jaře nastoupila do hospice jako nová fundraiserka Kateřina Tomková. Vystudovala angličtinu a ekonomiku. Pracovní zkušenosti má z oblasti farmaceutických firem i z neziskového sektoru. V hospici se věnuje především firemnímu fundraisingu. Ve volném čase nejraději jezdí na kole a cestuje.

Jak začala Tvá spolupráce s hospicem?

Oslovila mě Petra Pfeiferová s nabídkou práce fundraisera.

Co je náplní Tvé práce?

Hlavní náplní je získávání nových a udržování stávajících firemních dárců. 

Co Tě na práci v hospici lákalo?

Zaujala mě možnost pracovat pro organizaci, která pomáhá umírajícím lidem a jejich rodinám v nejtěžším životním období. Tato práce dává smysl, neboť v dnešní společnosti se téma umírání odsouvá na její okraj a jakoby se vytěsňuje z povědomí lidí. Lidé často upřeně hledí jen na budoucnost své kariéry a hmotného zázemí, chtějí mít úspěšný a dlouhý život.

Máš na starosti firemní fundraising. Odráží se i v této oblasti současná finanční krize?

Finanční krize dopadá na firmy velmi tvrdě, mnohé přecházejí do úsporného režimu, nebo dokonce končí svou činnost. Je to nelehká situace pro nás všechny. Vlivem těchto okolností vnímáme odliv našich podporovatelů, bez kterých bohužel naše práce není možná. Financováni jsme totiž z veřejných zdrojů a z úhrad zdravotních pojišťoven pouze částečně, proto zhruba třetinu nákladů hradíme z darů - fyzických a právnických osob. 

Organizujete také celou řadu benefičních a osvětových akcí. Na co se můžeme letos těšit?

Máme za sebou Týden pro hospic, do konce roku nás čekají adventní trhy a křest kalendáře s nádhernými fotkami Aleny Bartuškové. Ještě domlouváme adventní koncert v Jindřichově Hradci. V Třeboni bude 3. prosince úžasná benefiční akce Polévka, která pomáhá na naši podporu. A také již začínáme připravovat příští rok, kdy oslavíme desáté výročí hospice.

Co Tě v poslední době potěšilo?

Krása podzimní přírody😊.