Ke zkrácení dotace v Jindřichově Hradci

Zastupitelstvo města Jindřichův Hradec ke konci února projednávalo přidělování individuálních dotací. Žádali jsme o částku 180 000 Kč, přičemž jsme vycházeli z údajů za loňský rok, kdy jsme poskytli péči 21 obyvatelům Jindřichova Hradce po dobu 230 dnů. Hospicová péče je částečně hrazena ze zdravotního pojištění, to pokryje přes polovinu nákladů. Zbylých přibližně 46 % musíme získat jinde. Jedním z finančních zdrojů jsou též dotace měst a obcí. Rada města Jindřichova Hradce naši žádost zkrátila o 44 %. Přes protinávrh opozice zachovat příspěvek v plné výši, zastupitelstvo schválilo zkrácení dotace na 100 000 Kč.

V této souvislosti založila paní Šárka Lorencová darovací výzvu na portále Darujme.cz s názvem Když nepomůže město, pomohou lidé, kteří v něm žijí, která usiluje o vybrání požadovaných a neodsouhlasených 80 000 Kč. Pro nás je to zpráva o tom, že občané Jindřichova Hradce bedlivě sledují, co se kolem hospice sv. Kleofáše děje a aktivně se zapojují do jeho podpory.

Ve velmi rychlém sledu začala jednání mezi ředitelkou Hospicové péče sv. Kleofáše Irenou Kalnou a starostou Jindřichova Hradce Michalem Kozárem. „Pan starosta mě mile překvapil návrhem nabídky prostor pro půjčovnu kompenzačních pomůcek a pro kontaktní místo hospice v lokalitě sídliště U Nádraží. V lednu při naší první společné schůzce jsem ho žádala o pomoc při řešení problémů s parkováním a sháněním vhodných prostor pro půjčovnu. Tato nabídka města je odpovědí na mé požadavky,“ říká Irena Kalná. „V prostorách jsme se byli společně podívat a nyní probíhají jednání před uzavřením smlouvy. Za vstřícný postoj pana starosty k podpoře domácího hospice sv. Kleofáše jsem velmi vděčná a věřím, že úspěšná spolupráce mezi hospicem a městem se bude nadále rozvíjet ku prospěchu občanů Jindřichova Hradce,“ dodává ředitelka hospice Irena Kalná.

Petra Pfeiferová