Jihočeský kraj nás podporuje

V roce 2023 jsme i díky finanční podpoře Jihočeského kraje rozvíjeli možnosti naší výjimečné služby, která zajišťuje pomoc jak lidem s onemocněním demence, tak těm, kteří o ně pečují. V naší Poradně pro pečující o lidi s demencí jsme se snažili snížit pečovatelskou zátěž rodiny a zvýšit kvalitu života všem zúčastněným. Podařilo se nám navázat spolupráci s odborníky ve zdravotnictví, především v oboru psychiatrie.

V čem spočívá naše podpora?

Základním přístupem je zmapování potřeb nemocného a nastavení individuálního plánu podpory. Do podpory pečujícího patří zaučení v ošetřovatelských postupech, vysvětlení způsobu komunikace s člověkem s demencí i seznámení s postupným vývojem onemocnění. Naše kolegyně Michala Peškeová také testuje paměť nemocných, spolu s pečujícím hledá nejprve pomoc ve větším zapojení rodiny, v rozložení péče mezi více členů rodiny, zapojení přátel a sousedů. Snahou je za pomoci sociálních služeb udržet nemocného co nejdéle v jeho přirozeném sociálním prostředí a zároveň umožnit pečujícím vést kvalitní život. Také se nám podařilo uskutečnit setkání, kde se pečující setkali k výměně zkušeností. V zavedených aktivitách bychom chtěli pokračovat i v letošním roce, neboť se tato služba v regionu profiluje jako velmi užitečná a potřebná. Děkujeme Jihočeskému kraji za podporu.