Hospicová péče pro každého

Domácí hospicová péče pro lidi, kteří uprchli před válkou z Ukrajiny

Domácí hospice poskytují odbornou zdravotní péči v domácím prostředí pacienta. Jedná se o zdravotní službu poskytovanou lékaři a kvalifikovanými zdravotními sestrami. Součástí péče je i psychologická či duchovní podpora rodiny a pomoc s praktickými záležitostmi, která tato situace s sebou přináší. Služby mobilních hospiců jsou součástí zdravotní péče garantované státem. Tým hospice dojíždí za pacientem do místa, kde pacient žije, a poskytuje péči ve spolupráci s dalšími členy rodiny, aby nemocný mohl důstojně zemřít v domácím prostředí, a to i na ubytovně či v jiném krátkodobém či dočasném ubytování.

Pro koho je péče určena?

 • Pro umírající pacienty a pacienty v posledním stádiu onemocnění (dospělí i děti), kteří chtějí i přes těžkou nemoc strávit poslední dny a týdny společně se svými blízkými.

Jak péče vypadá?

 • Je nutná přítomnost pečujícího (rodinného příslušníka či osoby blízké) 24 hodin denně.
 • Pacienta pravidelně navštěvuje zdravotník, k dispozici je zdravotní pohotovost na telefonu (24 hodin denně/7 dní v týdnu).
 • Zdravotníci zajistí pro pacienta potřebné léky a i zapůjčí pomůcky, které usnadní péči o nemocného.
 • Je možné využít služeb sociálního pracovníka, psychologa, duchovního nebo dobrovolníků.
 • Péče zahrnuje i podporu rodiny po úmrtí pacienta.

Kolik služby stojí?

Zdravotní pojištění získávají osoby prchající před válkou z Ukrajiny zároveň s tzv. vízem strpění. Zdravotní služby hospiců jsou v rámci zdravotního pojištění zdarma, další služby související s péčí mohou být zpoplatněny (cca 100 - 400 Kč za den péče). Přesné podmínky s vámi vždy předem domluví zvolený hospic a budou vždy uvedeny ve smlouvě o péči, na základě které jsou služby poskytovány.

Kde hledat domácí hospic?

Konkrétní hospic je třeba vyhledat co nejblíže místu vašeho pobytu, aby zdravotníci mohli za pacientem dojíždět, kdykoliv bude třeba. Pomoci vám může seznam hospiců na www.mobilnihospice.cz. Nebo můžete napsat e-mail na info@mobilnihospice.cz.

Kontaktujte nás: 739 341 087

socialni.sluzby@kleofas.cz

 www.kleofas.cz


Домашній хоспіс для людей, які втекли від війни в Україні

Домашні хоспіси забезпечують спеціалізований медичний догляд в домашніх умовах пацієнтам. Це медична послуга, яку надають лікарі та кваліфіковані медсестри. Частиною турботи є також психологічна чи духовна підтримка сім’ї та допомога у вирішенні практичних питань. Послуги мобільного хоспісу входять до складу гарантованої державної послуги. Команда хоспісу виїжджає за місцем проживання пацієнта та надає допомогу у співпраці з іншими членами сім’ї, щоб пацієнт міг гідно померти в домашніх умовах, у тому числі в гуртожитку чи іншому короткостроковому чи тимчасовому житлі.

Для кого призначений догляд?

 • Для вмираючих пацієнтів та пацієнтів на останніх стадіях захворювання (для дорослих та дітей), які хочуть провести останні дні та тижні разом зі своїми близькими, незважаючи на тяжку хворобу.

Як виглядає турбота?

 • Цілодобова присутність опікуна (члена сім'ї або близької особи) 24 години на добу.
 • Пацієнта регулярно відвідує медичний працівник, а також є черговий лікар швидкої медичної допомоги (24 години на добу/7 днів на тиждень).
 • Медичні працівники забезпечують пацієнта необхідними ліками, а також надають допоміжні засоби для полегшення догляду пацієнта.
 • Можна скористатися послугами соціального працівника, психолога, священнослужителя чи волонтерів.
 • Догляд також включає підтримку сім'ї після смерті пацієнта.

Скільки коштує послуга?

Люди, які тікають від війни з України, отримують медичне страхування одночасно з отриманням так званої візи толерантності. Медичні послуги хоспісу надаються безкоштовно в рамках медичного страхування, але інші послуги, які пов'язані з доглядом, можуть бути платними (приблизно 100-400 крон за один день догляду). Точні умови завжди заздалегідь будуть узгоджені з вами обраним хоспісом та завжди будуть зазначені в договорі догляду, на підставі якого надаються послуги.

Де знайти домашній хоспіс?

Вам необхідно знайти конкретний хоспіс якомога ближче до вашого місця проживання, щоб медичні працівники могли виїжджати до пацієнта, коли в цьому буде необхідність. Перелік хоспісів можна знайти на сайті www.mobilnihospice.cz. Або ви можете написати на електронну пошту info@mobilnihospice.cz.

Зв'яжіться з нами: 739 341 087

socialni.sluzby@kleofas.cz

www.kleofas.cz