Děkujeme za podporu

Jihočeský kraj podporuje sociální služby naší organizace prostřednictvím krajského dotačního programu. V roce 2023 byla sociální služba odlehčovací služby podpořena částkou 77 000 Kč a služba osobní asistence částkou 84 000 Kč. Děkujeme jihočeskému kraji za tuto podporu.