Daňové zvýhodnění pro dárce

Různé formy individuálních či firemních darů jsou v dnešní době klíčové pro fungování každé neziskové organizace. Počet individuálních dárců a podporovatelů neziskových organizací se v českém prostředí každoročně zvyšuje, filantropie se postupně stává společenskou hodnotou a pevnou součástí občanské výchovy.

Dárcovství se navíc v tomto roce třikrát víc vyplatí. Podle zákona o daních z příjmů si fyzické i právnické osoby mohou odečíst v úhrnu až 30 % ze základu daně. 

Toto navýšení limitu dle změny zákona o daních z příjmů se týká období kalendářních let 2020 a 2021, které byly výrazně zasaženy pandemií onemocněním COVID 19. Pomoc neziskovým organizacím je tedy zvláště v tomto období, kdy mnoho z nich nemohlo realizovat plně benefiční a sbírkové akce, zcela zásadní. Toto navýšení limitu dle změny zákona o daních z příjmů se týká období od 1. 3. 2020 do 28. 2. 2022.

Darovat na dobročinné účely se letos třikrát víc vyplatí!