Bilancování s paní ředitelkou

Tak jako každoročně jsme se i letos na začátku nového roku setkaly s paní ředitelkou ke zhodnocení uplynulého roku a také k vyhlídkám a plánům v tom letošním. 

Jaký byl pro hospic uplynulý rok 2023?

Rok 2023 byl výjimečným rokem, v pořadí desátým v činnosti hospice. Každodenní péče o rodiny ve všech službách probíhala plynule, vylepšovali jsme procesy předávání informací, plno lidí z týmu přineslo skvělé podněty z kurzů, stáží či sdílení s kolegy z jiných hospiců. Je pro mě radostí vidět, že lidé o své práci přemýšlí a nebojí se věci pojmenovávat a chtít měnit. Mohlo by se říci, že za deset let již vše víme a vše umíme. Opak je pravdou. Stále je co vylepšovat, zjednodušovat a efektivně rozvíjet. Minulý rok jsme se intenzivně věnovali vzdělávání v dětské paliativní péči, abychom byli připraveni pomoci rodinám s těžce nemocnými dětmi. Zde bych chtěla poděkovat Nadaci rodiny Vlčkových, která nám celé vzdělávání financovala. Zároveň probíhal mentoring vedoucích pracovníků s paní Jitkou Kosíkovou. Velmi nám pomohl ujasnit si náplň a kompetence jednotlivých rolí v celém týmu a přispěl ke zlepšení komunikace. Za tuto možnost podpory vděčíme Nadačnímu fondu kliniky paliativní medicíny. Zároveň se během roku konalo velké množství benefičních akcí. Pro naše kolegyně z PR a fundraisingu byla velkým oceněním jejich práce prestižní cena Zlatý středník za výroční zprávu 2022.  Velkou změnou pro nás bylo přestěhování kontaktního místa a půjčovny kompenzačních pomůcek v Jindřichově Hradci na nové působiště na sídlišti U Nádraží. Jsem všichni pohromadě a za prostory děkujeme městu Jindřichův Hradec, za pomoc při stěhování pak firmě Eaton ze Suchdola nad Lužnicí.  Na podzim jsme oslovili nové lidi do správní a dozorčí rady, kteří nabídku přijali, a já se těším na společnou práci v roce 2024. Na tomto místě bych chtěla poděkovat Květě Liškové, Vlastě Petrové a MUDr. Liboru Válkovi za neskutečně dlouhou desetiletou dobu, kdy v pozicích členů správní rady hospic spolu se mnou a dříve s Petrou Brychtovou vedli.

Stručně shrnuto mám z našeho týmu velkou radost, je to živý organismus, který roste a vyvíjí se, i když to někdy trochu bolí. To však k životu patří. Do rodin, do kterých jezdíme, přinášíme hodnoty, které jsme si vytyčili: respekt, porozumění, lidskost a důstojnost.

Co Vás v loňském roce potěšilo?

Bylo toho hodně. Na každodenní bázi mám velkou radost, když kolegové přijedou z rodiny a vyzařuje z nich spokojenost, rozdělí se o hluboký zážitek či těžkost, kterou s rodinou nesou. Jsou stateční a opravdoví profesionálové v doprovázení. Obrovskou radost jsem osobně měla ze setkání na tzv. Narozeninovém dni, kdy se sešlo velké množství lidí, kteří za těch deset let jsou nějakým způsobem s hospicem spojeni. Bylo jich přes devadesát. Někteří se viděli poprvé, jindy to bylo milé setkání dávných přátel a kolegů. Vše probíhalo v příjemné atmosféře plné vděčnosti za to, co můžeme dělat a za cestu, kterou jsme společně ušli.

Co bylo naopak v loňském roce pro hospic těžké?

I těžké chvíle přichází. Jednou z nich bylo úsilí sehnat lékaře do našeho týmu. Jak víte, všude je velký poptávka po lékařích a zdravotních sestrách, natož pak sehnat odvážlivce, který by šel pracovat do neziskového sektoru do náročné práce s umírajícími lidmi. Byla období nadějí a období zklamání. Ale nakonec vše dopadlo dobře a my se těšíme, že nového kolegu brzy v našem týmu přivítáme.

Můžete prozradit něco z plánů na rok 2024?

Prvním a nejdůležitějším úkolem v novém roce je držet kvalitu naší práce pro rodiny, kterým sloužíme a zároveň podporovat kolegy, aby je práce stále naplňovala a těšila. A to kolegy jak v přímé práci, tak v zázemí organizace. V plánu máme dále se připravovat na přijetí dětského pacienta, navazovat kontakty a spolupráci s ostatními poskytovateli paliativní péče. Připravujeme workshopy pro školy i fakulty. Děvčata z PR a fundraisingu se pustila do práce s mentorkou Evou Lacinovou ze společnosti Mastercard. Sestřičky čeká další vzdělávání, především co se týče hojení ran nebo cévních vstupů. Budeme obnovovat pomůcky, rozvíjet práci v poradnách. Jak jsem zmínila výše, přišli nám noví lidé do správní a dozorčí rady, na tuto spolupráci se osobně moc těším.  Věřím, že na rok 2024 budeme vzpomínat s vděčností a jsem rozhodnutá pro to udělat vše, co bude v mých silách.