Akordeonový koncert

Milí přátelé, 
dovolte mi vás co nejsrdečněji pozvat na nadcházející
benefiční adventní akordeonový koncert pro Hospic sv. Kleofáše v Třeboni.
Někteří bývalí žáci Základní umělecké školy v Třeboni – akordeonové třídy
paní učitelky Růženy Vonešové (1943 – 2012), společně se současnými žáky
akordeonové třídy Lenky Slaninové, se letos sejdou, aby si společně zahráli
a pokusili se přenést jejich hudební radost i na posluchače.
A aby té radosti bylo ještě trochu více, výtěžek vybraného vstupného bude
věnován na provoz domácí hospicové péče pro nevyléčitelně nemocné.
Patnáctičlenný kolektiv akordeonových hráčů se pokusí o společnou hudební
interpretaci skladeb starých mistrů, vídeňských valčíků,
tangových rytmů a mnohých dalších melodií z celého světa
včetně vánočních písní a koled – a to s klavírním doprovodem.

Koncert se uskuteční v sobotu 9. prosince 2023 od 19:00 hodin
v sále lázeňského domu Aurora v Třeboni.

Vstup je volný, veškeré vybrané vstupné bude věnováno
Hospicové péči sv. Kleofáše v Třeboni.

Všichni jste srdečně zváni, těšíme se na vás.

S pozdravem a přáním všeho dobrého
Marek Zeman
(za kolektiv akordeonových hráčů)