Podmínky přijetí do péče

  • Pokročilé nebo terminální stádium nevyléčitelného onemocnění
  • Nejméně jedna blízká osoba, která se může o nemocného celodenně starat
  • Bydliště v Jindřichohradeckém regionu
  • Doporučení praktického, ošetřujícího nebo jiného odborného lékaře
  • Poskytnutí aktuální lékařské zprávy
  • Informovaný souhlas pacienta a pečujících
  • Vyplněná žádost o poskytnutí domácí hospicové péče
  • Dostatečná volná kapacita domácí hospicové péče