Jak domácí hospic funguje?

Naše péče je určena nemocnému, kterému byla ukončena aktivní léčba a zbývají mu poslední týdny života. Jeho rodinu podporujeme v péči a poskytujeme zdravotní zázemí. O nemocného se stará profesionální tým, který tvoří lékaři, zdravotní sestry, psychologové, sociální pracovnice i duchovní. Nemocnému garantujeme, že nebude trpět nesnesitelnou bolestí, zůstane zachována jeho lidská důstojnost a v posledních chvílích života nezůstane osamocen. 

Podle dostupných statistik víme, že si 80 % lidí přeje zemřít doma, podaří se to pouze 20 % z nich. Díky našim službám může Váš blízký strávit poslední dny svého života doma, ve svém přirozeném prostředí a obklopen láskou rodiny. Je pro nás důležité, aby se umírající mohl se svojí rodinou rozloučit. 

Průběh péče 

Když zazvoní telefon s dotazem na naši službu, sjednáme si obvykle schůzku v hospici. Promluvíme si o možnostech, vysvětlíme, jak o pacienta a jeho rodinu pečujeme, jaké jsou rozdíly mezi domácí péčí a domácí hospicovou péčí, jaké jsou podmínky pro přijetí. Snažíme se zodpovědět každou otázku.

Rozhodne-li se rodina pro naši službu, vyplní žádost. Poté rodina našemu lékaři poskytne propouštěcí zprávu z nemocnice nebo od obvodního lékaře. Pokud náš lékař schválí přijetí, další péči již zajišťuje domácí hospic, se kterým rodina sepíše smlouvu o poskytování služby. Zdravotní sestry s lékařem přijedou na první schůzku do domácnosti a vše další již záleží na potřebách pacienta a domluvě s rodinou. Ke každé rodině přistupujeme s respektem k jejich přání a k rozmanitosti jejich životních stylů. Naše komunikace je otevřená, pravdivá a empatická.

Příbuzní mají často velké obavy, že jejich blízký bude trpět bolestí, že se o něj nebudou umět postarat. Často netuší, že v převážné většině případů umíme zajistit stejnou zdravotní péči jako nemocnice. Jsme na to vybaveni, jak po stránce kvalifikace a dlouholeté praxe lékařů a sester, tak po stránce potřebných přístrojů. Pokud si to pečující přejí, pomáháme také ihned po úmrtí a v době zármutku.

Největší část komplexní hospicové péče se provádí denně při plánovaných návštěvách. V případě nutnosti je k dispozici pohotovostní služba k vyřešení problému po telefonu nebo k výjezdu mimo plánované návštěvy.

Kdo může požádat o přijetí?

  • pacient
  • rodina
  • praktický lékař
  • ošetřující lékař při hospitalizaci
  • jiný odborný lékař