Vyjádření k článku na iDnes.cz ze dne 25. 3. 2023

Článek na iDnes.cz ze soboty 25. 3. 2023 vzbuzuje v čtenářích strach. Pokud bych byla nezasvěceným čtenářem, po přečtení článku bych svého blízkého do péče domácího hospice nesvěřila. A přesto desetiletá praxe Hospicové péče sv. Kleofáše na Třeboňsku a Jindřichohradecku svědčí zcela o jiném přístupu. Přístupu zaměřeném na kvalitu života a na jeho plnost. K umírajícímu člověku přistupujeme s laskavostí, respektem, je pro nás důstojnou lidskou bytostí až do přirozeného konce života. Léky včetně morfinu se používají výhradně k úlevě od obtěžujících příznaků onemocnění, v žádném případě ne k násilnému ukončení života. To jde zcela proti základní myšlence, na které je vznik moderních hospiců u nás i ve světě založen. Na důstojnosti každého člověka a zachování kvality života, který končí, až přijde jeho čas. Financování hospicové péče není jednoduché, avšak péče nikdy není poskytována s ohledem na možnou délku péče. Jsem hrdá, že s kolegy z jiných domácích hospiců  vytrvale každodenně našim pacientům a jejich rodinám pomáháme a podporujeme je způsobem, jež zcela odporuje obsahu prezentovaném v článku iDnes.cz.

Irena Kalná, ředitelka hospice

Vyjádření Fóra mobilních hospiců: 

Mobilní hospice zlepšují kvalitu života v jeho závěru,
nikdy život nezkracují


Fórum mobilních hospiců, sdružující většinu mobilních hospiců v České republice, se
důrazně ohrazuje proti článku na iDnes.cz ze sobotního rána 25. 3. 2023 a požaduje
uveřejnění opravy. Článek je plný lží a polopravd a výrazně tím poškozuje obraz
mobilních hospiců v očích veřejnosti
,” říká Monika Marková, předsedkyně
představenstva Fóra a ředitelka Hospice sv. Štěpána.


Smyslem paliativní a hospicové péče je důraz na kvalitu života pacienta. Opiáty jsou
tedy aplikovány za účelem zmírnění bolestí a jiných nepříznivých projevů nemoci, které
pacienta tíží, právě aby zlepšily celkové pohodlí a kvalitu pacientova života v jeho závěru.
V mobilních hospicích pacientům nikdo nezkracuje život a nezabíjí je. Pokud někdo
takové podezření má, je povinen to oznámit na policii neboť se jedná o trestný čin,”

apeluje Monika Marková.


To, kdy pacienty přijímáme do péče mobilního hospice, je dáno lékařskou indikací, a
nikoli předpokládanou délkou péče. V naprosté většině případů je průměrná doba péče
pro hospice dostačující, protože někteří pacienti jsou v péči opravdu krátkou dobu v
řádu jednotek dní. „V případě, že pacient potřebuje péči delší dobu než je 30 dní, mobilní
hospice v péči o pacienta i jeho blízké pokračují tak dlouho, jak pacienti potřebují,”

doplňuje Ruth Šormová, členka představenstva Fóra a ředitelka Cesty domů.


S pojišťovnami nebojujeme, ale vyjednáváme. Je pravda, že platba za jeden den péče je
nedostatečná, ale pravdou také zůstává, že na darech jsou závislé hospice všude na
světě. A to proto, že naše péče je mnohem širší, než čisté poskytování zdravotní péče.
„Co nás trápí, je často nedostatečná kapacita, kvůli které pacienti na přijetí čekají.
Celý článek působí tak, že byl psán na objednávku a bohužel výrazně poškozuje mediální
obraz mobilních hospiců. Proto žádáme opravu,”
uzavírá Monika Marková.