Podpora od Nadačního fondu Umění doprovázet

Nadační fond Umění doprovázet podpořil náš hospic částkou 20 000 Kč, kterou použijeme na nákup léků proti bolesti a zdravotnického materiálu pro naše pacienty. Nadační fond Umění doprovázet již sedmnáct let patří mezi významné podporovatele českých hospiců. Celkově nadační fond podpořil náš hospic částkou dosahující téměř 300 tisíc Kč.

„Důležitou součástí péče o nevyléčitelně nemocné klienty je nejen léčba bolesti, ale i dalších nežádoucích vedlejších symptomů, které s sebou pokročilá stadia onkologického onemocnění přinášejí,“ říká ředitelka hospice Irena Kalná.

„Tyto negativní projevy jsme schopni eliminovat či úplně odstranit, ale jen s pomocí léků, převážně opiátů a dalšího speciálního zdravotnického materiálu potřebného k šetrné péči,“ doplňuje ředitelka.

„Cena těchto prostředků však značně převyšuje úhradu od zdravotních pojišťoven, které je hradí pouze do určité výše. Snažíme se proto na léky a zdravotnické prostředky shánět finanční dary i z jiných zdrojů.“

Jedním z projektů Nadačního fondu Umění doprovázet je projekt Právo umírat bezbolestně. „Tímto projektem se snažíme pomáhat hospicům v oblasti, v níž nelze uplatnit žádná úsporná opatření, a to je léčba bolesti. Tu hospice musí zvládnout, a to i přesto, že je to stojí značné finanční prostředky,“ říká Hana Haráková, zakladatelka a předsedkyně správní rady nadačního fondu. „Naše pomoc jim umožňuje používat maximálně šetrné lékové formy, které velmi účinně léčí nejen bolest, ale i další nežádoucí vedlejší symptomy těžké nemoci a přinášejí tudíž vyšší komfort nemocnému pacientovi,“ dodává zakladatelka fondu.

Nadační fond Umění doprovázet byl založen v červenci roku 2006 a v průběhu svého trvání poskytl českým hospicům téměř 6 milionu korun. Kromě finanční a materiální pomoci stávajících a nově vznikajících hospiců provozuje fond na telefonním čísle 604 414 346 též poradenskou linku pro těžce nemocné, jejich rodiny a blízké, která působí pro celou republiku a poskytuje snadno dostupnými metodami kvalitní informace důležité pro řešení
situace, v níž se těžce nemocní nebo jejich blízcí ocitli.

V roce 2018 otevřel nadační fond pro pečující rodiny na Rakovnicku také půjčovnu kompenzačních pomůcek (více na www.umenidoprovazet.cz ). Od roku 2009 je členem Asociace nadačních fondů Fóra dárců, v roce 2012 získal jako jeden z prvních nadačních fondů v ČR „Známku kvality“ udělenou Fórem dárců.