Podpora Jihočeského kraje

Děkujeme Krajskému úřadu Jihočeského kraje za realizaci dotačního programu na podporu paliativní péče v Jihočeském kraji. Hospicová péče sv. Kleofáše byla podpořena finanční částkou ve výši 617 500 Kč. Díky této podpoře jsme mohli zkvalitnit naše služby pro nevyléčitelně nemocné a umírající. Současně jsme poskytli potřebnou podporu pečujícím a celým rodinám těchto nemocných. Náš multidisciplinární tým pracuje ve vlastním sociálním prostředí pacienta a respektuje jeho bio-psycho-sociální a spirituální potřeby.

S cílem zvyšovat kvalitu paliativní péče v kraji je podpora dotačního programu zaměřena také na zvyšování kvalifikace a vzdělávání pracovníků v oblasti paliativní péče.

Realizaci dotačního programu zajišťuje Krajský úřad Jihočeského kraje – Odbor evropských záležitostí, oddělení administrace dotačních programů JčK ve spolupráci s Odborem zdravotnictví.