Nadační fond Umění doprovázet

Finanční dar ve výši 25 tisíc korun předali v úterý 11. ledna 2022 zástupci Nadačního fondu Umění doprovázet Hospicové péči sv. Kleofáše v Třeboni. Ta z daru zakoupí polohovací lůžko do půjčovny kompenzačních pomůcek, která při hospici funguje. Celková částka, kterou nadační fond Hospicovou péči sv. Kleofáše podpořil, činí téměř 260 tisíc korun.

„Kromě poskytování domácí hospicové péče je pro nás velmi důležitou službou také půjčovna zdravotních a kompenzačních pomůcek, které půjčujeme do domácího prostředí terminálně nemocným pacientům,“ říká ředitelka hospice Mgr. Irena Kalná.  „Mezi nejdůležitější a stále nejčastěji používané pomůcky patří polohovací elektrická lůžka, která jsou nezbytná pro polohování pacientů a nepostradatelná při běžných denních činnostech spojených s péčí o ležícího člena rodiny,“ vysvětluje paní ředitelka. „Díky daru Nadačního fondu Umění doprovázet můžeme nyní zakoupit a doplnit půjčovnu o polohovací lůžko MEYRA Ecofit plus, které zajistí kvalitní péči mnoha našim pacientům,“ dodává.

Finance na nákup polohovacího lůžka věnuje Nadační fond Umění doprovázet ze svého projektu Přístroje a zdravotnické pomůcky. "Tímto projektem pomáháme hospicům získávat finanční prostředky na nákup přístrojů a zdravotnických pomůcek, které velkou měrou pomáhají nejen zlepšit kvalitu života pacientů v jeho závěrečné fázi, ale také velmi usnadňují práci ošetřujícího personálu," říká Hana Haráková, zakladatelka a předsedkyně správní rady nadačního fondu s tím, že se jedná například o antidekubitní matrace, lineární dávkovače léků, kyslíkové koncentrátory, toaletní vozíky či výše uvedená polohovací lůžka, která patří k nejdůležitějším pomůckám v péči o těžce nemocné klienty.

Nadační fond Umění doprovázet byl založen v červenci roku 2006 a v průběhu svého trvání poskytl českým hospicům více než 5,5 milionů korun. Kromě finanční a materiální pomoci stávajících a nově vznikajících hospiců provozuje fond také poradenskou linku pro těžce nemocné, jejich rodiny a blízké a půjčovnu kompenzačních pomůcek (více na www.umenidoprovazet.cz). Od roku 2009 je členem Asociace nadačních fondů Fóra dárců, v roce 2012 získal jako jeden z prvních nadačních fondů v ČR „Známku kvality“ udělenou Fórem dárců.