Měsíc dobročinné závěti

Stále více lidí po celém světě ve své poslední vůli pamatuje na dobročinné organizace a odkazuje jim část majetku. Na 13. 9. připadá Mezinárodní den závětí, koalice Za snadné dárcovství při té příležitosti vyhlašuje Měsíc dobročinné závěti. V tomto období za finančního přispění Nadace Via proplatí notářský poplatek každému, kdo nechá sepsat závěť, ve které bude pamatovat na blízkou neziskovou organizaci. Jak na to? 

Z dat Notářské komory ČR vyplývá, že v letošním prvním pololetí sepsali Češi u notářů 13 419 závětí. Jedná se o zatím nejvyšší počet za pololetí. Lidé svou poslední vůlí chtějí předejít sporům v rodině, nebo zamezit dědění podle zákonných postupů. 

Zajímá vás, kdo jsou ti, kteří se rozhodli odkázat část jmění na charitativní účely? Podívejte se na příběhy dárců. Dar ze závěti již získaly například organizace Člověk v tísni, ADRA, Nadace Olgy Havlové a mnohé další. V závěti lze přesně určit, na co má být dar využit. Stejně tak je možné ji zůstavitelem upravovat a měnit. Sepsání dobročinné závěti přináší dárci jistotu a klid, že s jeho majetkem bude po smrti naloženo smysluplně a navíc pomůže druhým. 

Více na: http://zavetpomaha.cz/

Zdroj: Závěť pomáhá