Jaký byl rok 2022?

Nejenom o uplynulém roce jsem si povídala s ředitelkou hospice Irenou Kalnou.

Jaký byl pro hospic uplynulý rok 2022?

Rok 2022 byl ve znamení stability týmu a sklízení plodů náročné práce předešlých let. Tím nechci říci, že bychom neměli co dělat. Právě naopak. Jméno hospice je spojováno s vysokými očekáváními a my se ze všech sil snažíme těmto očekáváním dostát. Mám velkou radost, že každý, kdo v hospici pracuje, si uchování prestiže hospice bere zodpovědně za své a je na naši společnou práci náležitě hrdý.

Co Vás v loňském roce potěšilo?

Potěšení bylo hodně. Tým zdravotníků byl rozšířen o novou paní doktorku a sestřičku. Obě do týmu skvěle zapadly. V roce 2022 jsme doprovázeli 108 rodin, které se loučili se svým blízkým. Tým sociálních služeb se po době covidu a nemocí stabilizoval. Je radost vidět ráno děvčata, jak s úsměvem na tváři vyráží do terénu. Potěšila nás první cena Fóra dárců za naši výroční zprávu 2021. Velké ocenění pro naše PR oddělení. Dlouhodobá spolupráce s firmou Eaton ze Suchdola nad Lužnicí přinesla do hospice krásných 10 000 $. Banka Moneta nám věnovala jeden automobil. Města a obce v našem regionu začala hospic více vnímat jako součást portfolia služeb pro své občany a  mnohá z nich nás již dlouhodobě podporují. Nemohu nezmínit dvě online kampaně, jarní Pozvěte Kleofáše na kafe a podzimní Zajiskřete pro hospic, které byly velmi úspěšné. Nově otevřená poradna pro pečující o lidi s demencí, Poradna pro pozůstalé nebo Poradna VLNA pro rodiny po ztrátě jsou dalšími úspěchy na naší cestě, jak pomáhat rodinám v našem regionu. Dovršením naší práce v minulém roce bylo sestavení strategického plánu pro hospic na další dva roky. A bylo by toho jistě mnoho dalšího, z čeho čerpáme radost a povzbuzení do další práce.

Co bylo naopak v loňském roce pro Vás těžké?

Nejtěžší pro mě osobně je situace, když máme nedostatek lidí v přímé práci v rodinách. Tato situace je často způsobena dlouhodobou nemocí či nenacházením toho správného člověka. Pak zbytek týmů musí tuto „díru“ svými silami dotáhnout a hrozí brzké vyčerpání. Čas na odpočinek, reflexi práce i relaxaci je nezbytný k tomu, abychom mohli dále rodiny podporovat a přinášet do nich pokoj a naději. Bylo období, kdy se nám nedostávalo aut. To se vyřešilo získáním čtyř nových Toyot Yaris z evropského programu IROP, které jsme si před dvěma týdny přivezli. Stále hledáme vhodné prostory pro naši půjčovnu kompenzačních pomůcek, ať už Jindřichově Hradci či Třeboni. Stávající prostory na poliklinice v Hradci jsou fajn, problém je však s parkováním pro naložení a vyložení pomůcek a jejich přesunem do půjčovny. Složité situace patří do našich životů a já věřím, že se dají zvládnout, když kolem sebe máme chápavé a podporující lidi. A ty, naštěstí, hospic má a každému z nich patří můj velký dík.

Můžete prozradit něco z plánů na rok 2023?

Rok 2023 bude rokem speciálním, protože oslavíme desáté výročí od založení hospice. Vedle naší primární práce, což je péče o naše pacienty a klienty a jejich rodiny, připravujeme během roku plno krásných akcí spojených s oslavou. Nemohu tady vyjmenovat všechny, ale mezi jinými bych zmínila první akci, kterou je autorské čtení a beseda s panem Janem Štifterem v třeboňské knihovně nebo červencová CYKLOJÍZDA pro hospic okolo Rožmberka či Narozeninový den v listopadu. Určitě je na co se těšit a tímto vás všechny zvu: přijďte s námi oslavit desáté narozeniny Kleofáše.