Jaký byl pro hospic rok 2020?

Lidé z Kleofáše

Již více než rok působí Irena Kalná jako ředitelka Hospicové péče sv. Kleofáše.  O tom, jaký byl uplynulý rok, co ji na práci stále těší a co je naopak těžší než očekávala, jsme si povídaly v bilančním rozhovoru nad šálkem dobrého čaje.

Jaký byl pro hospic rok 2020?

Rok 2020 byl pro náš hospic jako pro mnoho dalších neziskových organizací rokem plným výzev. Změnil se způsob naší práce, naučili jsme se např. více používat on - line prostředí pro komunikaci. Přitom všem jsme se snažili, aby kvalita naší služby rodinám starajícím se o těžce nemocného člověka však nebyla touto situací dotčena. A to se nám povedlo. V minulém roce jsme pomohli 66 rodinám dochovat jejich blízké doma, v kruhu lásky a bezpečí. A s mnoha dalšími desítkami rodin jsme se starali o jejich staré rodiče či prarodiče. A na to jsme velmi hrdí.

Jak je to s financováním hospice sv. Kleofáše?

Jsme vděčni, že naše služby zdravotní i sociální, jsou již nedílnou součástí příslušných systémů v naší zemi. Podpora od státu, kraje i zdravotních pojišťoven narůstá, ne však v míře, kterou bychom si představovali. I nadále probíhají jednání s krajským úřadem, s obcemi, s ministerstvy i zdravotními pojišťovnami. Domácí mobilní hospic je služba především komunitní. V našem případě sloužíme komunitě na Třeboňsku a Jindřichohradecku, částečně na Veselsku a Trhosvinensku. Ročně najezdíme přes 100 000 km. Služba lékařů a zdravotních sester mobilního hospice je pacientům k dispozici 24 hod denně po celý rok.

V loňském roce také došlo k důležité změně ve financování. Jaké?

Ano, byl to také první rok, kdy jsme měli finanční prostředky z veřejného zdravotního pojištění od zdravotních pojišťoven (12%).  Náklady, které v roce 2020 činily přes 9 000 000 Kč, byly financovány i z jiných zdrojů. Např. z veřejných prostředků (dotace Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva zdravotnictví, kraje či obcí), od nadací a nadačních fondů, též z evropských projektů, od dárců, část příjmů tvoří úhrady od uživatelů našich služeb.

Jak se současná složitá situace v souvislosti s pandemií COVID-19 odrazila v chování dárců?

Okolo 26 % přijatých financí bylo tvořeno dary od individuálních a firemních dárců (ID  52%, FD 48%). Všech darů si nesmírně vážíme. Tato čísla souzní s velkým rozvojem filantropie ve střední a východní Evropě, jak vyplývá z nedávno uveřejněné studie. U mnoha spotřebitelů dle studie začíná být důležitým ukazatelem kromě rozhodnutí, od jaké firmy koupit produkt, také právě to, jak vážně firma bere svojí společenskou odpovědnost tzv. CSR – Corporate Social Responsibility. V naší organizaci si vážíme každého dárce bez ohledu na výši jeho daru. Navázali jsme spolupráci s mnoha firmami v našem okolí. Některé nám přispěly na nákup automobilů či jejich provoz. Jako mobilní hospic se bez funkčního vozového parku skutečně neobejdeme. Důležití jsou pro nás pravidelní individuální dárci. Dárce pro nás neznamená pouze výše finančního daru, ale především jde o vztah. Snažíme se být co nejvíce transparentní a každému dárci dáváme zpětnou vazbu, k čemu jsme jeho dar použili.

Pravděpodobně jste museli kvůli nastalé situaci měnit plány…

Pandemie COVID-19 měla velký vliv na zdroj financí získaných benefičními akcemi, jako jsou koncerty, přednášky apod. Každoročně pořádaný již tradiční Týden pro hospic na počátku října jsme museli odvolat. Součástí týdne je také Běh pro Kleofáše kolem rybníka Svět, který jsme uspořádali alespoň virtuálně. Na podzim jsme také plánovali naši první aukci uměleckých děl. Moc jsme se na ni těšili. Oslovili jsme umělce z našeho regionu i z celé republiky a setkali jsme se s otevřenými srdci. Sešlo se nám přes 40 obrazů a uměleckých děl. Aukci, na kterou je vše připraveno, jsme zatím přesunuli na letošní březen a pevně věříme a moc si přejeme, abychom ji mohli uskutečnit.

Co Vás v loňském roce potěšilo?

Na jaře jsme byli všichni příjemně zaskočeni obrovskou vlnou solidarity, kdy k nám do hospice přicházeli lidé s ušitými rouškami, které jsme zase předávali potřebným. S mnohými z těchto úžasných lidí jsme se sešli na počátku září v třeboňském parku na tzv. Setkání díků. Mnoho nadací a nadačních fondů reagovalo velmi rychle na vzniklou situaci a vypisovalo výzvy na nákup ochranných prostředků, pomůcek a dezinfekce. Zareagovali mnohem pružněji než naše vláda. Velkou radost nám přinesla podzimní on-line kampaň s názvem Darujte společný čas. Důležitost společně prožitého času, kterého si v závěru života začínáme nesmírně vážit, oslovila mnoho lidí. Touto formou podpory jsme shromáždili finance na téměř 500 dnů péče, které může hospic rodinám poskytnout.

Co bylo naopak v loňském roce pro Vás těžké?

Neustále se proměňující celospolečenská situace, kdy je stále těžké udržet si dobrou náladu a naději. Mnohé každodenní aktivity jsou nám v současnosti odepřeny a mně osobně to v jistém smyslu koresponduje s prožíváním závěru života. I tam postupně ztrácíme aktivity, vztahy… I přesto všechno, život pokračuje dál. Nejdůležitější je najít cestu, jak tento čas naplnit. Co nám může pomoci je pocit sounáležitosti a laskavost jeden k druhému.

Jaký bude rok 2021?

Nevíme. Nebude asi snadný, protože opatření spojená s probíhající pandemií COVID-19 citelně doléhají na ekonomiku domácností i firem. Budeme však i dál spoléhat na dobrotu člověka. Budeme stavět na zkušenosti z minulého roku, kdy jsem  opravdu mnohé zvládli společně. Věříme, že když se sejdou lidé s otevřeným srdcem, kteří nejsou zahleděni jenom do svých problémů a starostí, ale vidí potřeby lidí kolem sebe, když se spojí, když se vzájemně podpoří, dokáží opravdu moc. My s našimi dárci dokážeme přinést útěchu, pomoc, podporu a naději do rodin, kde probíhá loučení a děkování za společně prožitý život.