Doma je doma

Děkujeme za podporu projektu Doma je doma, který byl financován z Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora služeb nedefinovaných v zákoně 108/2006 Sb. částkou 10 000 Kč.

Projekt umožnil uskutečnění workshopů pro žáky mateřských a základních škol na různá témata zabývající se domovem, rodinou, péčí jeden o druhého, životním příběhem, umíráním a smrtí, strachem apod. 

Projekt probíhal ve školním roce 2021/2022 na školách v Českých Budějovicích, Třeboni, Libníči a Chlumu u Třeboně